Chính sách bảo hành

  • Bảo hành keo trọn đời
  • Hỗ trợ đổi size trong vòng 10 ngày
  • Không bảo hành do tiếp xúc với lửa, các vật sắc nhọn
  • Số điện thoại Trung tâm bảo hành: 0983.188.405