Vận chuyển và thanh toán

  • Vận chuyển:

Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc.

  • Thanh toán:

Tài khoản Ngân hàng: 

ACB chi nhánh Hà Nội – STK: 73.6666.88 – Tên chủ TK: Đỗ Trung Hiếu

Vietcombank chi nhánh Hà Nội – STK: 0021.000.296.743 – Tên chủ TK: Đỗ Trung Hiếu

Vietinbank chi nhánh Đống Đa – STK: 109868179270 – Tên CTK: Đỗ Trung Hiếu